Kiedy pociąg się spóźnia

pociąg

Od lipca 2011 roku przepisy umożliwiają nam ubieganie się o odszkodowanie w wypadku spóźnienia pociągu.

Jeśli opóźnienie jest duże przewoźnik musi zapewnić darmowe posiłki i napoje, a w razie konieczności również hotel. Dotyczy to tylko pasażerów pociągów ekspresowych Express InterCity, EuroCity, EuroNight oraz korzystających z połączeń międzynarodowych między państwami Unii Europejskiej.

Wcześniej PKP InterCity wypłacało odszkodowanie najczęściej w postaci bonów na inne przejazdy. Od lipca to pasażer decyduje o formie odszkodowania. Jeżeli twój pociąg się spóźnia masz prawo do:

  • 25% ceny biletu przy opóźnieniu pociągu wynoszącym 60 – 119 minut;
  • 50% ceny biletu przy opóźnieniu powyżej 120 minut.

Uwaga!

  • Wniosek o odszkodowanie nie będzie rozpatrywany, jeżeli jego wartość będzie niższa niż 4 euro.
  • Aby otrzymać zwrot w gotówce musisz to zaznaczyć już we wniosku.
  • Przewoźnik jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Warto pamiętać  jednak o tym, że odszkodowanie nie przysługuje, jeśli przed zakupem bilety zostałeś poinformowany o opóźnieniu.

Jak starać się o odszkodowanie

Wzór wniosku do wypełnienia znajdziesz na stronie www. Intercity.pl. Wypełniony wniosek należy złożyć na jednym z największych dworców w Centrach Obsługi Klienta. Można go też wysłać pocztą. Do wniosku należy dołączyć bilet oraz zaświadczenie o opóźnieniu wystawione i opieczętowane już w dniu przejazdu przez konduktora, pracownika kasy lub kierownika pociągu.

Prawo do posiłku i hotelu

Kiedy opóźnienie pociągów ekspresowych wynosi powyżej 60 minut przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia ciepłego posiłku i napojów w ilości odpowiedniej do czasu oczekiwania. Jeżeli opóźnienie uniemożliwia dalszą podróż tego samego dnia przewoźnik musi także zapewnić na swój koszt nocleg. Również zapewnienie transportu do stacji kolejowej lub do miejsca odjazdu transportu zastępczego leży w gestii przewoźnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.